ViakubEn serie kollage skapades för föreläsningar kring digitala verktyg. Vad är NFT? Hur kan man använda ens egna kropp i det digitala skapandet?

VIAkub Halland står för Visualisering och InnovationsArenor för kultur, utbildning och besöksnäring i Halland. Projektet har vänt sig till små och medelstora företag i Halland samt organisationer inom offentlig verksamhet och andra aktörer som bedriver utvecklingsarbete inom berörda områden.


24–09–2024